Menu Sluiten

Laserharden


Laserharden

Informatie over laserharden.

 

Laserharden kan moeilijk bereikbare oppervlaktes slijtvaster maken

In bedrijven waar metalen onderdelen duurzaam en robuustmoeten zijn, is laserharden een uitstekende keuze. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een laser om de warmte nauwkeurig op een werkstuk te richten en zoeen hardingsproces tot stand te brengen dat de impact van afschrikvervormingminimaliseert.

De hoge opwarmsnelheid van dit proces zorgt voor een sterk, taaioppervlak met een laag risico op scheuren. Het is ook geschikt voor het gietenvan ijzeren kabelhaspels, die vaak in de mijnbouw worden gebruikt.

Tijdens het laserharden wordt koolstofhoudend materiaal kortplaatselijk verwarmd. De temperatuur blijft steeds onder de smelttemperatuurvan het materiaal. Door snelle afkoeling d.m.v. afschrikking kan het metaalzich niet meer vormen naar zijn oorspronkelijk vorm. Uiteindelijk ontstaat eenmartensitische structuur.

Het is absoluut noodzakelijk om een smeltbad vanhet materiaal te vermijden. De structuur van gestold metaal is namelijkbijzonder ruw en zorgt voor extra spanning in het werkstuk. Om smelt vanhet materiaal te vermijden en om een mooie, constante laserharding te bekomenis uitgebreide kennis vereist.

Een rasterpatroon kan worden gebruikt om grote oppervlakkente behandelen. De laserstraal kan zo worden afgesteld dat een rasterpatroonontstaat.

De afkoelsnelheid van het materiaal is snel genoeg om de noodzaak vaneen extern blusmiddel te voorkomen. Een ander voordeel van het gebruik van eendiodelaser met hoog vermogen is het feit dat deze een consistente hoeveelheidwarmte kan afgeven aan een oppervlaktepunt, zodat er geen extern quenchantnodig is.

Wanneer een laserstraal over een component wordt bewogen,kan deze een punt vormen dat niet loodrecht op het oppervlak staat. Deverblijftijd van de laser kan worden geregeld, waardoor de grootte van delaserspot toeneemt. De temperatuur in het oppervlak waar de laserstraal het onderdeelraakt, wordt verwarmd. Wanneer de straal passeert, wordt het volumezelfgequenched, waardoor schade aan de omringende componenten wordt voorkomen.

Het effectieve laservlek is een equivalent van hetwerkelijke laservlek, bij voorkeur ongeveer 20 maal groter dan het werkelijkelaservlek.

De diameter wordt gemeten in millimeters. Het beste kan dewerkelijke laserspot op twee manieren worden gemeten: in de omtrekrichting vande krukastap en in de dwarsrichting van de laserstraal. De snelheid van delaserstraal kan ook worden gemeten, maar het werkelijke oppervlak van hetwerkstuk is meestal belangrijker.

Vanwege de hoge schaalbaarheid en lage kosten is laserhardeneen veelzijdig proces dat steeds meer wordt toegepast in vele industrielesectoren.

Het kan worden gebruikt om zeer duurzame microstructuren teproduceren, met hoge niveaus van taaiheid en ductiliteit. Bovendien maakt hetde productie mogelijk van verschillende soorten gereedschap, met inbegrip vanop maat gemaakte componenten voor specifieke toepassingen.

Het flexibeleontwerp maakt het tot een waardevolle investering voor fabrikanten en klanten.De toepassing van laserharden is niet beperkt tot één sector, maar kan wordengebruikt om onderdelen te repareren.

Info over laserharden

Het domein van Laserharden

Wat weten we nog over laserharden.

Het proces van laserharden kan worden gebruikt om stalen ofgietijzeren onderdelen te harden. In beide gevallen kan het hardingsprocesworden toegepast op verschillende materialen, afhankelijk van de eisen.

In deautomobielindustrie is het vooral nuttig voor onderdelen die aan de oppervlaktegehard zijn en het is vaak de voorkeursoptie bij de fabricage van complexeonderdelen.

Wanneer een onderdeel van hoge kwaliteit wordt geproduceerd, is hetbestand tegen een grote mate van slijtage. Toch zijn er enkele nadelen aan hetlaserharden.

Meer info over laserharden nu op raytech.be.

Tags

Laserharden | Laserharding | Leveranciers Laserharden | Leveranciers Laserharding |